SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Dokumenty szkolne

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W BIAŁYMSTOKU w ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - ZOBACZ

SZKOLNY KODEKS UCZNIA - ZOBACZ
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA - ZOBACZ

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W SP NR 8 - ZOBACZ
PROGRAM WYCHOWAWCZY W SP NR 8 - ZOBACZ

 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2015 - 2018 - ZOBACZ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU - ZOBACZ

  REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ - ZOBACZ