SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

nauczyciele sp


JĘZYK POLSKI 
mgr Mariola Toczydłowska
mgr Jolanta Rybnik
mgr Małgorzata Łapińska
mgr Hanna Łapińska
mgr Monika Piśmienna
mgr Kinga Rutkowska

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Beata Białous-Oniśko
mgr Marlena Leszko
mgr Magdalena Banasiuk
mgr Urszula Dziemian
mgr Małgorzata Martyniak
mgr Beata Kozłowska

 JĘZYK ROSYJSKI
mgr Krystyna Suszcz- Szumeluk

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Marta Zińczuk

  PRZYRODA
mgr Monika Dłużewska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Barbara Mieleszkiewicz

MATEMATYKA
mgr Anna Maciejczuk

 mgr Jolanta Kaźmierska
mgr Edyta Iwaniuk

mgr Halina Winiarska

mgr Agata Demianiuk

CHEMIA

mgr Anna Apanowicz

mgr Beata Białous-Oniśko

FIZYKA 

mgr Ludmiła Wojniak

GEOGRAFIA

mgr Joanna Szwaczko

BIOLOGIA

mgr Barbara Mieleszkiewicz

HISTORIA

  mgr Mirosława Bakun

mgr Maria Kurop

TECHNIKA
mgr Edyta Iwaniuk

mgr Małgorzata Boruch

mgr Adam Zajkowski

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

mgr Anna Maciejczuk

mgr Adam Zajkowski

mgr Agata Demianiuk

PLASTYKA
mgr Elżbieta Baruch

 MUZYKA

mgr Ewa Głażewska - Kalenik

mgr Elżbieta Baruch

CHÓR SZKOLNY, 
mgr Ewa Głażewska - Kalenik

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Małgorzata Boruch
mgr Dariusz Bayer

mgr Jolanta Suchaczewska

mgr Przemysław Borsuk

mgr Sławomir Romańczuk

mgr Marek Rybnik

mgr Mateusz Antolak

ZAJĘCIA TANECZNE
mgr Magdalena Wnuczko

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
mgr Alina Borowska
mgr Lucyna Sochoń
mgr Alicja Gryncewicz
mgr Bożena Dacz
mgr Bożena Szuchalska
mgr Anna Żywolewska
mgr Kinga Grodzka
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 6 -LATKI

mgr Karolina Romaniuk
mgr Mariola Bazydło

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 3 -LATKI

mgr Monika Nartowicz,
mgr Małgorzata Sochoń

RELIGIA
mgr Beata Rakoczy
 mgr Wiesława Grabowska,
mgr Barbara Czurak

ks. Mikołaj Kalina

ks. Andrzej Bojarzyński

BIBLIOTEKA
mgr Urszula Markowska

mgr Barbara Doroszkiewicz

ŚWIETLICA
mgr Małgorzata Łapińska

mgr Walentyna Pytel
mgr Marta Zińczuk

mgr Krystyna Szuszcz-Szumeluk

mgr Małgorzata Martyniak

PEDAGOG
mgr Elżbieta Burzyńska
mgr Beata Rutkowska

mgr Monika Perkowska